Diaspora Ndryshe është projekti në të cilin "Fundjavë Ndryshe" synon të krijoj mundësinë për shqiptarët e Diasporës të japin ndihmën e tyre për familjet në nevojë. "Fundjavë Ndryshe" vazhdon me zgjerimin e aktivitetit duke dalë edhe nga Shqipëria, drejt vendeve të huaja ku komunitet shqiptare jetojnë. Ne besojmë se e vetmja zgjidhje për të ulur ndjeshëm nivelin e varfërisë në Shqipëri ështe të bëhemi bashkë. Gjithashtu ne synojmë që nëpërmjet këtij sistemi të ruajmë gjuhën, vlerat, kulturën, traditat e vendit tonë.

Fundjavë Ndryshe

Diaspora Ndryshe

Let's stay connected

members!

Apply now

Fill in the form below and we will get back to you soon: