Sot inaguruam Qëndrat e Fundjavë Ndryshe në Qytetin e Vlorës dhe Durrësit.

Sot inaguruam Qëndrat e Fundjavë Ndryshe në Qytetin e Vlorës dhe Durrësit.

Zgjerimi i aktivitetit të Fundjavë Ndryshe, konsiston pikërisht në nevojën për ekzistencën e një infrastrukture që mundëson nevojën e bamirësit për të dhuruar tek njerëzit në nevojë dhe që mundëson lidhjen direkt midis dhuruesit dhe përfituesit në zonat më të ekspozuara nga fenomeni i varfërisë ekstreme në vend. Ky projekt gjithashtu synon përkrahjen e programeve të veprimtarive humanitare, ofrimin e shërbimeve falas dhe kujdesin për të gjitha moshat në rang Republike me qëllim, mirëqënien, dinjitetin dhe sigurimin e cilësisë së jetës. Promovimi i solidaritetit dhe vullnetarizmit është tjetër synim i projektit. Nevoja për të luftuar pasivitetin shoqëror do të ndikojë në rritjen e solidaritetit të grupeve të ndryshme shoqërore.

Faleminderit Kordinatorit Hajredin Dizdari dhe Fjoralba Dishi për organizimin.

“Bamirësia nuk të varfëron”


Warning: getimagesize(/var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/uploads/photo-gallery/news/11-04-2017/thumb/17757420_1350008888398930_4549212275568299861_n.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 159

Warning: Division by zero in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189

Warning: Division by zero in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189
17757420 1350008888398930 4549212275568299861 n
Warning: getimagesize(/var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/uploads/photo-gallery/news/11-04-2017/thumb/17757151_1350008965065589_4149453066051306042_n.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 159

Warning: Division by zero in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189

Warning: Division by zero in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189
17757151 1350008965065589 4149453066051306042 n
Warning: getimagesize(/var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/uploads/photo-gallery/news/11-04-2017/thumb/17798995_1350009638398855_8545214103883277360_n.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 159

Warning: Division by zero in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189

Warning: Division by zero in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189
17798995 1350009638398855 8545214103883277360 n
Warning: getimagesize(/var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/uploads/photo-gallery/news/11-04-2017/thumb/17862305_1350009808398838_1164956384439029133_n.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 159

Warning: Division by zero in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189

Warning: Division by zero in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189
17862305 1350009808398838 1164956384439029133 n
Warning: getimagesize(/var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/uploads/photo-gallery/news/11-04-2017/thumb/17861747_1350009618398857_5131896702168890871_n.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 159

Warning: Division by zero in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189

Warning: Division by zero in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189
17861747 1350009618398857 5131896702168890871 n
Warning: getimagesize(/var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/uploads/photo-gallery/news/11-04-2017/thumb/17504484_1350009511732201_5147797691498843530_o.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 159

Warning: Division by zero in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189

Warning: Division by zero in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189
17504484 1350009511732201 5147797691498843530 o
Warning: getimagesize(/var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/uploads/photo-gallery/news/11-04-2017/thumb/17807295_1350009368398882_2150850861495216108_o.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 159

Warning: Division by zero in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189

Warning: Division by zero in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189
17807295 1350009368398882 2150850861495216108 o
Warning: getimagesize(/var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/uploads/photo-gallery/news/11-04-2017/thumb/17760832_1350009211732231_2048491865864666635_o.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 159

Warning: Division by zero in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189

Warning: Division by zero in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189
17760832 1350009211732231 2048491865864666635 o
Warning: getimagesize(/var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/uploads/photo-gallery/news/11-04-2017/thumb/17834146_1350009048398914_3453331264873635069_o.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 159

Warning: Division by zero in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189

Warning: Division by zero in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189
17834146 1350009048398914 3453331264873635069 o
Warning: getimagesize(/var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/uploads/photo-gallery/news/11-04-2017/thumb/17834743_1350009058398913_2619324524109618476_o.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 159

Warning: Division by zero in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189

Warning: Division by zero in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189
17834743 1350009058398913 2619324524109618476 o
Warning: getimagesize(/var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/uploads/photo-gallery/news/11-04-2017/thumb/17854895_1350009278398891_5860882370207455074_o.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 159

Warning: Division by zero in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189

Warning: Division by zero in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189
17854895 1350009278398891 5860882370207455074 o
Warning: getimagesize(/var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/uploads/photo-gallery/news/11-04-2017/thumb/17879814_1350009215065564_1659427816995233132_o.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 159

Warning: Division by zero in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189

Warning: Division by zero in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189
17879814 1350009215065564 1659427816995233132 o
Warning: getimagesize(/var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/uploads/photo-gallery/news/11-04-2017/thumb/17855448_1350009531732199_1066985412232126139_o.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 159

Warning: Division by zero in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189

Warning: Division by zero in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189
17855448 1350009531732199 1066985412232126139 o
Warning: getimagesize(/var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/uploads/photo-gallery/news/11-04-2017/thumb/17855125_1350009881732164_4164623311155403916_o.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 159

Warning: Division by zero in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189

Warning: Division by zero in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189
17855125 1350009881732164 4164623311155403916 o
Warning: getimagesize(/var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/uploads/photo-gallery/news/11-04-2017/thumb/17854695_1350009351732217_8968456179602432484_o.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 159

Warning: Division by zero in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189

Warning: Division by zero in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189
17854695 1350009351732217 8968456179602432484 o
Warning: getimagesize(/var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/uploads/photo-gallery/news/11-04-2017/thumb/17880152_1350009835065502_7893759121879395905_o.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 159

Warning: Division by zero in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189

Warning: Division by zero in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189
17880152 1350009835065502 7893759121879395905 o
Warning: getimagesize(/var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/uploads/photo-gallery/news/11-04-2017/thumb/17880508_1350008891732263_2749428253430444533_o.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 159

Warning: Division by zero in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189

Warning: Division by zero in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189
17880508 1350008891732263 2749428253430444533 o
Warning: getimagesize(/var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/uploads/photo-gallery/news/11-04-2017/thumb/17879805_1350009411732211_61131393956826406_o.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 159

Warning: Division by zero in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189

Warning: Division by zero in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189
17879805 1350009411732211 61131393956826406 o
Warning: getimagesize(/var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/uploads/photo-gallery/news/11-04-2017/thumb/17879874_1350009868398832_1038764238229372877_o.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 159

Warning: Division by zero in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189

Warning: Division by zero in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189
17879874 1350009868398832 1038764238229372877 o
Warning: getimagesize(/var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/uploads/photo-gallery/news/11-04-2017/thumb/17880171_1350009258398893_3782640692999101467_o.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 159

Warning: Division by zero in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189

Warning: Division by zero in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189
17880171 1350009258398893 3782640692999101467 o
Warning: getimagesize(/var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/uploads/photo-gallery/news/11-04-2017/thumb/17879905_1350009435065542_6013878152843507875_o.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 159

Warning: Division by zero in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189

Warning: Division by zero in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189
17879905 1350009435065542 6013878152843507875 o
Warning: getimagesize(/var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/uploads/photo-gallery/news/11-04-2017/thumb/17855042_1350009018398917_7613175606239922732_o.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 159

Warning: Division by zero in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189

Warning: Division by zero in /var/www/clients/client0/web23/web/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 189
17855042 1350009018398917 7613175606239922732 o

1530 Responses

 1. Aw, this was a very nice post. In idea I want to put in writing like this additionally – taking time and actual effort to make a very good article… however what can I say… I procrastinate alot and on no account appear to get one thing done.

 2. Admiring the dedication you invested in your site and comprehensive details you display. It is nice to find a website every now and then that is just not the similar old rehashed stuff. Amazing read! We have saved your blog and I am including the RSS feeds to my own free movie sites site.

 3. Hello can you inform me which blogging platform you’re making use of? I’m going to begin my own personal blog on online movie sites very soon though I am having a tough time making the decision.

 4. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an shakiness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

 5. I cling on to listening to the news lecture about receiving boundless online grant applications so I have been looking around for the most excellent site to get one. Could you advise me please, where could i get some?

 6. You could definitely see your enthusiasm in the work you write. The world hopes for more passionate writers like you who aren’t afraid to say how they believe. Always go after your heart.

 7. I’ve been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts in this sort of space . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Reading this info So i am glad to exhibit that I’ve a very good uncanny feeling I came upon exactly what I needed. I most indubitably will make sure to do not overlook this website and give it a look on a continuing basis.

 8. What i don’t realize is if truth be told how you are no longer actually a lot more well-favored than you may be now. You are very intelligent. You know thus significantly with regards to this topic, produced me personally consider it from so many various angles. Its like women and men aren’t interested unless it’s something to do with Woman gaga! Your personal stuffs outstanding. At all times care for it up!

 9. Greetings, I am really happy I came across your blog page, I basically found you by accident, when I was looking on Bing for how to watch free movies. Anyways I’m here right now and would really enjoy to say thanks for a remarkable article and the all round interesting site (I too like the design), I don’t have time to go through it entirely at the minute yet I have bookmarked it and moreover added in the RSS feed, so once I have the time I will be returning to go through a great deal more. Please do continue the great work.

 10. Excellent blog here! Also your web site loads up fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol

 11. There’s great developments on the structure of the website, I definitely like this! My site is on the subject of quick instagram followers and right now there are plenty of stuff to be done, I am yet still a newcomer in website design. Thanks!

 12. I love the things you people are now up to. This type of smart effort and coverage! Continue the awesome work guys, I’ve incorporated you to my personal jailbreak your iphone site.

 13. There are actually amazing upgrades on the style of your website, I really love it. My site is about the best forex robot and generally there are plenty of things to be done, I am currently a starter in web development. Thanks!

 14. Appreciating the hard work you put into your website and in depth material you present. It’s great to come across a site once in a while which is not the same obsolete re-written material. Amazing read! I’ve bookmarked your site and I’m adding the RSS feeds to our best packers and movers in mumbai site.

 15. There are actually amazing developments on the design of your site, I honestly enjoy that. Mine is relating to new movies online and generally there are a lot of things to be done, I am still a rookie in internet site design. Thanks!

 16. Al Hadi AC Refrigration and Repairing is committed to giving your ACs a new lease of life. We have a team of experienced professionals which has serviced more than a 1000 units, much to the satisfaction of our clients. The effort at Al Hadi has always been to service a call in the shortest span of time and to close it with a happy client. The referrals we get is a testimony to our work. Try our services today!

 17. I’m intrigued to understand just what website system you’re working with? I am having several slight protection issues with my most recent blog on real estate agents so I would love to find something a lot more secure. Have you got any strategies?

 18. Dr.Punnet and her Teams are really a great cheater in Delhi for IVF, initially they say we will provide world best technology but after getting all money they all can’t do any thing and again repeat cycle or again take money for evry cycle same money, they all are playing with the emotions of allots of couples, God will never forgive you Dr. Puneet. this is very bad clinic, this is only earning money nothing else, avoid this doctor, try in AIIMS, GANGA RAM ANY OTHER Government hospitals are better, all private IVF centre are cheaters, maainly Dr. Puneet is great cheater in Delhi.

 19. You are completely right! I liked reading through this info and I will get back for more immediately. My site is about celebrity gist, you can check it out if you’re still interested in this.

 20. Are you tired of your ac repair in Dubai? Are you looking for Certified Professionals to carry out your ac repair with improved facilities and in an expert way?. Hot and humid conditions are not easy to tolerate, especially when you are not used to them. But, thanks to the air conditioners – living in such extreme settings can also become a pleasant experience, and more so if you are in Dubai.

 21. I enjoy the things you fellows are up to. This kind of smart work and coverage! Keep up the fantastic effort friends, I’ve you on microsoft excel formulas site.

 22. My partner and I certainly love your website and find the majority of the posts to be precisely what I am interested in. Would you offer other people to write content for you? I wouldn’t mind creating a story regarding Ethereum exchange or on a number of the topics you’re writing about on this website. Again, awesome information site!

 23. I was speaking to a friend of mine on this article and about traffic ticket summons as well. I believe you made a few great points in this article, we’re looking forward to continue reading information from you.

 24. ANPC is a free nation for and by the living men and women of the earth. This Private Nation is a grassroots association based out of Indonesia having its own International Charter, Peace Treaty, Constitution, Rules of conduct and has adopted the Declaration of Human Rights. These Treaties have been Registered by International Notice to the Hague and World Court as well as other agencies worldwide. The entire goal and mission of ANPC is WORLD PEACE and freedom for all the nationals of the world, focusing on a peaceful gathering together of all tribes and nations. Our living men and women are to live as Peaceful Inhabitants on the land, striving always to create a better world today and for future generations.

 25. I simply want to mention I am very new to blogging and site-building and actually loved this web site. Most likely I’m want to bookmark your site . You surely come with very good article content. Kudos for sharing your website page.

 26. You’re not going to be able to take your eyes off of these babes. Each and every one of these girls are super hot. This is the one site where you can have an unlimited amount of fun. That site is http://www.camgirl.pw and you’re going to want to bookmark it.

 27. The week has just begun and that means it’s time to relieve some stress. You’ve got plenty of work ahead of you. You’ll need all the relaxation you can sneak in. No one can melt the stress like a cam girl can. At http://www.camgirl.pw you’re sure to find a cutie that will make you forget all about whatever was stressing you out.

 28. “Hi there! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to give it a look. I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Superb blog and fantastic style and design.”

 29. Super! Interesting info over here. It is pretty worth enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.| I could not resist commenting. I have spent 1 hour looking for such tips. I’ll also share it with some friends interested in it. I have just bookmarked this web. Finished with the job done, I will enjoy some live Webcams. Danke!! Greetings from Austria!

 30. Right now you could be having a whole lot of fun. All it takes is visiting http://www.camgirl.pw There’s no site out there more fun than that one. It’s loaded with girls who know how to treat a man right. They’ll make sure your day is a very good one.

 31. “Generally I don’t read post on blogs, but I would like to say that this write-up very pressured me to try and do so! Your writing style has been amazed me. Thank you, quite great post.”

 32. Sweet blog! I foind iit while surfing around on Yahoo News.
  Do you have anyy tips on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been tryingg for a while but I nevfer seem to geet there!
  Appreciate it

 33. Hey! I could have sworn I’ve been to this website before
  butt after reading through some of the post I realized it’s new to me.
  Anyhow, I’m definitely delighted I found it and I’ll be bookmarking and checking back often!

 34. Good one! Interesting information over here. It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.| I couldn’t resist commenting. I have spent 3 hours trying to find such tips. I’ll also share it with a couple of friends interested in it. I have just bookmarked this web. Now with the work done, I will find some Russia 2018 Webcams. Thanks!! Regards from WM 2018!

 35. Hello there friend! There is noticeably a bundle to know about this. I assume you made certain nice points in features also. Again thanks alot for this!

 36. Pingback : how to post to a group on facebook

 37. Thomasmes

  [url=http://boss.why3s.cc/boss/home.php?mod=space&uid=38670]paydayloansbadcredit.us.com[/url]

 38. HowardMilky

  [url=http://forum.fxclearing.com/home.php?mod=space&uid=215703]3monthpaydayloans.us.com[/url]

 39. Thomasmes

  [url=http://bbs28.hcwang.cn/home.php?mod=space&uid=8367198&do=profile&from=space]paydayloanscompanies.us.com[/url]

 40. HowardMilky

  [url=http://forum.syntone.ru/index.php?s=5a829b076332e4bb2b3f108f1496b57c&showuser=112256]paydayloansdirectlender.us.com[/url]

 41. Thomasmes

  [url=http://nazaninmousavi.com/index.php?subaction=userinfo&user=trafirachdhous1979]barbiecashregister.com[/url]

 42. Thomasmes

  [url=http://run99.ba88soft.com/profile.php?mode=viewprofile&u=2034456]3monthpaydayloans.us.com[/url]

 43. Pingback : auto post facebook groups

 44. Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot
  of spam responses? If so how do you stop it, any plugin or anything
  you can suggest? I get so much lately it’s driving me
  insane so any assistance is very much appreciated.